سفارش تبلیغ
سرور مجازی
سرور مجازی

خداوند کوروش و طرفدارانش را بیامرزد! 
در تصویر های حکاکــی شده برسنگهای تـخـت جـمـشـیـد اینها نیست!
هیچ مردی گوشواره به گوش و ابرو برداشته نیست...
هیچ پیکر خانوم و آقایی برهنه و بد حجاب نیست...
یادمان باشد که چه بودیــم و چه شدیــم !! اینا رو صرفاجهت اطلاع روشنفکرای متمدن میگم!!!
همان کاسه های داغ تر از آشی که برای غیر از خدا سجده میکنند...
همان مردانی که ابرو برداشته اند و بر طبل نژاد آریایی خود میکوبند...
همان زنانی که مقلد مدهای نیمه عریان غربیان هستند و بر تمدن خود میبالند...
همان هایی که از حقوق ملل کوروش دم میزنند بعد شدیدا نژاد پرستی و عرب ستیزی میکنند...!!!

کلمات کلیدی :کوروش