سفارش تبلیغ
صبا ویژن

اینگونه عاشورائی می توان شد

بسم الله الرحمن الرحیم

سردار سلامی در سخنان پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران:
مذاکره‌کنندگان هسته‌ای «مردانه» بایستند/ دشمن هر جا باشد در میدان تیر ماست/ قدرت زیادی انباشته کرده‌ایم.


مردانه ایستادن در برابر دشمن از نشانه های مؤمن می باشد.
زیر بار زور روزگوها نرفتن از خصلت های پیروان اهل بیت و عاشورائیان هست.
مذاکره زمانی انجام می شود که طرف مقابل به دنبال حقیقت بوده و باشد وگرنه اگر طرف مقابل مذاکرات تنها برای اثبات حرف و خواسته خود و پایمال کردن حق ما پای میز مذاکره بنشیند هیچ نتیجه و حاصلی نخواهد داشت.
مذاکرات هسته ای ایران به دیگر طرفهای غربی نیز اینگونه هست. هرچند مسئولین ما تلاش می کنند از این مذاکرات نتیجه ای بگیرند اما دیدیم و می بینیم که کشورهای غربی مذاکره کننده تنها بدنبال خواسته های بی منطق خود هستند که هیچ توجهی به دلایل و مدارک مستدل ایران ندارند. آنها همانطور که خود می گویند به دنبال برچیده شدن کامل برنامه هسته ای ایران هستند که این خیالی خام بیش نیست؛ زیراکه که ایران برای دستاوردهای هسته ای خود شهدای  گرانقدری را از دست داده که خون پاکشان با هیچ چیزی قابل مقایسه و مذاکره نیست.
مذاکره کنندگان غربی باید بدانند تنها راه آنها قبول کردن حقوق هسته ای ایران بوده و راه دیگری پیش روی آنها نیست و نخواهد بود که حتی اعضای مذاکره کننده ایران هم حق پا گذاشتن بر روی خون شهدای هسته ای ایران و دستاوردهای بزرگ دانشمندان جوان ما را ندارند.
مذاکره کنندگان ایران هم خیالشان راحت باشد که ایران و ایرانی با تمام قوا از آنها حمایت می کنند و از حق خود کوتاه نخواهند آمد.

اینگونه می توان حسینی بود و عاشورائی ؛ وگرنه با حسین حسین گفتن و سینه زنی کسی حسینی نخواهدشد .

 


کلمات کلیدی :انرژی هسته ای